Läkarlabbets logotyp

ANTIKROPPSTEST

ANTIKROPPSTEST


Ett antikroppstest kan ge svar på om man utvecklat antikroppar efter en infektion av Covid-19. Testet är tillförlitligt, CE-märkt och finns med på Folkhälsomyndighetens lista över serologiska tester för Covid-19. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka. Testet tolkas av en läkare och du får svar inom 24 timmar.


 

Testet kan ge tre olika svar 

 

1. Negativt - Detta innebär att inga antikroppar för Covid-19 har identifierats. Sannolikheten att man genomgått Covid-19 är låg.

 

2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på genomgången infektion. Ett nytt test rekommenderas efter 2–4 veckor för att se om IgG antikroppar har utvecklats. 

 

3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för genomgången infektion av Covid-19. Det är i dagsläget inte klarlagt huruvida alla som infekterats av Covid-19 utvecklar mätbara nivåer av IgG, särskilt om man har haft en mild infektion.Testets tillförlitlighet


Testet är tillförlitligt och finns med på Folkhälsomyndighetens lista över serologiska tester för Covid-19. Det är validerat vid bl.a. Akademiska sjukhuset i Uppsala och används storskaligt i Europa, i bl.a. England, Italien och Spanien. För att testresultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt ska man ha haft symptom på Covid-19 efter den 1 mars 2020.

 

Specificitet för IgG: 90.63 - 99,2%

 

Sensitivitet för IgG: 88.66 - 93,1 %

 

Här finns ytterligare information från Folkhälsomyndigheten om antikroppstester Covid-19.


Immunitet och smittsamhet


Förekomsten av IgG antikroppar efter en virussjukdom resulterar vanligtvis i en grundimmunitet som i framtiden kan ge helt eller delvis skydd mot sjukdomen. Även om det i dagsläget inte är bevisat gäller detta sannolikt även Covid-19. Man vet inte heller hur länge en eventuell immunitet kvarstår och det kan finnas skillnader individer emellan. Förekomsten av antikroppar påverkar inte bedömningen av om du är smittsam. Därför uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer oavsett testresultat.


Nedan följer länkar till ett urval av studier som utvärderat testet 


Forskningsrapport från Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Forskningsrapport från bla Department of viroscience, erasmus MC, Rotterdam, Nederländerna.


Rapport från Wuhan Jinyintan hospital samt Zhongnan hospital of Wuhan University, Wuhan, Kina.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?


Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss