Upptäck prostatacancer i ett tidigt skede med MR utan remiss.

Ultraljud testikel

Vid ultraljud av testiklar upptäcks eventuella patologiska förändringar som t.ex. varicocele, cystor och tumörer.

Varför ultraljud av testikel?

En ultraljudsundersökning av testiklar är en ej invasiv och smärtfri bildundersökning där en läkare bedömer hur testiklar, bitestiklar och sädessträngar är utformade och hur ser deras vaskularisering ut. Vid undersökningen upptäcks eventuella patologiska förändringar, t.ex. varicocele, cystor och tumörer. En ultraljudsundersökning av testiklar använder ultraljud för att detaljerad visualisera hur pungen ser ut.  Undersökningen genomförs med en s.k. linjal sond som genererar ultraljudsvågor med högre frekvens än de ”traditionella” apparater som används för ultraljudsundersökning av buken. Läkaren får då en skarp bild med många detaljer. Vid upptäckt av misstänkta förändringar skickar vi remiss till urolog för vidare utredning. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på ultraljud av testiklar?

• Avvikande anatomi
• Tumör
• Bitestikelinflammation
• Förkalkningar
• Cystor
• Varicocele