Undersök sköldkörteln med privat ultraljud.

Ultraljud sköldkörtel

En ultraljudsundersökning av sköldkörteln kan påvisa eventuella knölar.

Varför ultraljud av sköldkörtel?

Knölar i tyreoidea är vanliga. I områden där det inte råder brist på jod kan man räkna med att 5-7 % av befolkningen har palpabla knölar i sköldkörteln. I jodbristområden är förekomsten betydligt högre. I Sverige föreligger inte jodbrist sedan jodering av bordssalt infördes på 1930-talet. En palpabel knöl i tyreoidea är det vanligaste debutsymtomet vid tyreoideacancer. Dock utgörs endast en mycket liten del av alla knölar i tyreoidea (ungefär 5 %) av cancer, den stora majoriteten är således benigna. En ultraljudsundersökning av sköldkörteln kan påvisa om det finns knölar och hjälpa till att kartlägga dessa. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på ultraljud av sköldkörtel?

• Förstoring
• Knölar
• Cancer
• Struma