Boka tid för privat ultraljud lever.

Ultraljud lever

Med ultraljud av levern kan du upptäcka cancer, leverförstoring och ökad fettinlagring.

Varför genomgå ultraljud av levern?

Levern lämpar sig väl för att undersökas med ett ultraljud då levern är ett organ som innehåller en hög procent vätskeinnehåll. En av de främsta anledningarna till att genomgå ett ultraljud av levern är att upptäcka cancer. Levern är ett av de organ där det är vanligast att hitta metastaser från en cancer som har sitt ursprung i andra organ. Tumörer i levern upptäcks ofta sent pga att man sällan får symptom.

Man kan även upptäcka leverförstoring och ökad fettinlagring i levern som är en riskfaktor för att utveckla levercirrhos.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på ultraljud av levern?

• Tumörer
• Metastaser
• Leverförfettning
• Leverförstoring
• Blodkärl
• Gallgångar i levern