Utför privat magnetröntgen buk för att upptäcka skador på inre organ.

Ultraljud buk

Ett ultraljud kan i många fall ersätta CT-röntgen för att diagnostisera b.la. gallsten, infektioner och cancer i lever, galla, pankreas och njurar.

Varför genomgå ultraljud av buken?

Ett ultraljud av buken medför ingen joniserad strålning och kan i många fall ersätta en CT (skiktröntgen).

Ultraljud används bland annat för att diagnosticera gallsten, vidgade gallgångar, inflammation och infektion i lever och gallvägar samt leversjukdomar. Man kan även hitta cancer i lever, galla, pankreas samt njurar. Man kan även titta på aortan för att upptäcka en vidgning eller försvagning, så kallat aortanaeurysm.

Förberedelser

Vid undersökning av de övre bukorganen är det viktigt att magsäcken är tom och att gallblåsan är fylld. Därför är det viktigt att är fastande 6 timmar innan undersökningen

Uppföljning

Efter att du har genomgått din undersökning sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på ultraljud av buk?

• Lever
• Galla
• Gallgångar
• Njurar
• Pankreas
• Vätska
• Aorta
• Tumörer