ULTRALJUD

 

Ultraljud kan användas på en rad olika organ och vävnader i kroppen. Några av de vanligaste organen som undersöks med ultraljud är hjärta, blodkärl, gallblåsa, lever och testiklar.

Då ultraljud inte utsätter kroppen för någon strålning är det en undersökning som kan upprepas flera gånger utan risk.

 

Nedan följer ett urval av våra vanligaste undersökningar

 

Hjärta


Ett ultraljud av ditt hjärta är en bra undersökning för att ta reda på om ditt hjärta är friskt. Man tittar då på bla på hjärtats pumpförmåga och om hjärtklaffarna är friska.

 

Kärl


Med ultraljud kan man undersöka kroppens kärl och kartlägga sjukdomar så som proppar och vidgning av aorta, sk aortaaneurysm

 

Bukorgan


Bukens många organ lämpar sig väl för undersökning med ultraljud. Undersökningen kan identifiera bla gallsten, sjukdomar i levern och njurarna.

 

Testiklar


Utreder bla tillstånd som tumörer och godartade cystor.

 

 

 


PARTNERS