Undersöka rygg med magnetröntgen.

Magnetröntgen rygg

Med magnetröntgen av rygg kan dina ryggproblem diagnostiseras.

Varför magnetröntgen av rygg?

Ryggvärk är ett väldigt vanligt symtom är den tredje vanligaste diagnosen vid långa sjukskrivningar. Det drabbar människor i alla åldrar. Långvarig ryggsmärta kan leda till stora begränsningar i vardagen och ett stort psykiskt lidande. Undersökning med magnetkamera möjliggör snabb diagnos av eventuella diskbråck och ryggmärgssjukdomar. Tillsammans med din symtombild möjliggör det en korrekt diagnos vilket ger optimala förutsättningar för rätt behandling och rehabilitering. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR rygg?

• Bechterews sjukdom
• Infektion
• Spinal stenos
• Ischias
• Diskbråck
• Ryggmärgssjukdomar
• Inflammationer
• MS
• Ischias
• Tumörer
• Metastaser
• Övriga förändringar och skador