MR orbita utan remiss.

Magnetröntgen orbita

Med magnetröntgen orbita kan skador på ögonmuskler, nerver och tårkanaler upptäckas.

Varför magnetröntgen av orbita?

MR Orbita kartlägger ögonhålan innehållande ögonmuskler, nerver och tårkanaler. Magnetkameraundersökningen är en teknik där man använder magnetfält och radiovågor för att framställa detaljerade bilder utan att använda röntgenstrålar, undersökningen är smärtfri och ofarlig. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR orbita?

• Infarkt
• Blödning
• Tumör
• Tecken på synnervsinflammation
• Svullnader