Magnetröntgen av knä utan remiss.

MR knä

Med en magnetröntgen av knä kan man vid ett tidigt skede upptäcka skadorpå t.ex. korsband, ledband och menisk.

Varför magnetröntgen av knä?

Magnetkameraundersökning av knät är en bra undersökningen för att upptäcka skada på t.ex. korsband, ledband och menisk. En korsbandsskada kan uppstå efter förhållandevis lindrigt trauma och kan leda till smärta, svullnad samt instabilitet i knäleden. En undersökning med magnetkamera kan tidigt upptäcka en korsbandsskada och möjliggöra rätt behandling och rehabilitering.

Andra sjukdomstillstånd i knäet som är svåra att diagnosticera utan en MR är meniskskada, ledbandsskada samt patellaskada.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR knä?

• Korsbandsskada
• Meniskskada
• Ledbandsskada
• Artros
• Artrit
• Faktur
• Tumör
• Ligamentskada
• Slemsäcksinflammation
• Patellaskada
• Inflammation
• Bakerscysta