Magnetröntgen hjärna utan remiss hos privat läkare.

MR hjärna

Med en magnetröntgen av hjärnan kan man vid ett tidigt skede upptäcka sjukdomar som tumörer, stroke och tecken till demens.

Varför magnetröntgen av hjärnan?

En magnetkameraundersökning av hjärnan kartlägger hjärnan detaljerat och kan vid ett tidigt stadium detektera sjukdomar som tumörer, stroke och tecken till demens. Den senaste MR tekniken möjliggör en detaljerad bild av hjärnan vilket gör det lättare att se exempelvis tumörer. Ju tidigare man hittar sjukliga förändringar desto större möjlighet finns för vården att påbörja rätt behandling i tid. Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Detta kan man se på en MR hjärna

• Eventuella signalförändringar, t.ex. av degnerativ eller vaskulär typ. Detta kan vara t.ex. normala åldersförändringar eller av mer patologisk karaktär, vilket exempelvis kan indikera demens.
• Eventuella tecken till tidigare infarkt (proppbildning), eller blödning.
• Avvikelser i större artärer, t.ex. aneurysm.
• Tecken på MS plack.
• Normalt vätskeflöde i hjärnan, t.ex. tecken till svullnad/ökad vätskemängd i hjärnan.
• Tecken på tumörer.
• Översiktligt hur strukturen ser ut i hjärnans olika delar, eventuella avvikelser.
• Orbita (ögonhålor).
• Bihålor.