MR undersökning helkropp

MR helkropp

Med en magnetröntgen på helkropp får du en god överblick över kroppens organ och kan upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede.

Varför MR-helkropp?

En magnetkameraundersökning helkropp ger ger en god överblick över kroppens organ. Det är en avancerad undersökning som visualiserar och kartlägger dina organ så att eventuella sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdom kan upptäckas tidigt vilket optimerar förutsättningar för behandling. Allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlförändringar tar oftast lång tid att utveckla och kan ofta inte upptäckas via blodprov.

Vår avancerade MR teknik är tillförlitlig, ofarlig och smärtfri, du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppfölning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad ingår i MR-helkropp?

 Hjärna
• Bihålor
• Rygg
• Revben
• Översiktligt lungor
• Lever
• Gallblåsa
• Översiktligt lungor
• Lever

• Gallblåsa
• Bukspottskörtel
• Mjälte
• Kroppspulsådern
 Ev. tarmfickor i tjocktarmen
• Urinblåsa
• Livmoder/äggstockar eller prostata