MR undersökning helkropp

MR helkropp

Med en magnetröntgen på helkropp får du en god överblick över kroppens organ och kan upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede.

Varför MR-helkropp?

En magnetkameraundersökning helkropp ger ger en god överblick över kroppens organ. Det är en avancerad undersökning som visualiserar och kartlägger dina organ så att eventuella sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdom kan upptäckas tidigt vilket optimerar förutsättningar för behandling. Allvarliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlförändringar tar oftast lång tid att utveckla och kan ofta inte upptäckas via blodprov.

Vår avancerade MR teknik är tillförlitlig, ofarlig och smärtfri, du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppfölning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad som ingår i en MR-helkropp

Hjärna

Undersökningen inkluderar flödeskänslig MR angiografi vilket detekterar avvikelser i större artärer. Tex Aneurysm, ocklusioner eller andra typer av strukturella avvikelser. Utöver detta kan man detektera följande:

Eventuella signalförändringar, exempelvis av degenerativ eller vaskulär typ. Detta kan vara t.ex. normala åldersförändringar eller av mer patologisk karaktär, vilket exempelvis kan indikera demens.
Eventuella tecken på tidigare infarkt (proppbildning), eller blödning
Tecken på MS Plack
Normalt vätskeflöde i hjärnan, t.ex. tecken till svullnad/ökad vätskemängd i hjärnan
Tecken på tumörer
Översiktligt hur strukturen ser ut i hjärnans olika delar och eventuella avvikelser
Orbita (ögonhålor)
Bihålor

Hals

Undersökningen undersöker normala förhållanden i följande delar:

Spottkörtlar
Sköldkörtel
Lymfkörtlar
Eventuella asymmetriska förhållanden i svalget, asymmetri kan bero på olika saker som t.ex. tumörer eller pareser.

Helrygg

Inkluderar hals, bröst och ländrygg. Exempel på fynd vid undersökning:

Eventuell artros
Spinal trängsel/stenoseringar
Buktande diskar och diskbråck
• Skolios
Påverkan på nervrötter
Skelettdestruktioner, t.ex. tumörer
Signalförändringar, t.ex. MS-plack

Thorax

Lungsäck och eventuell vätska/utgjutningar i lungsäcken
Översikt av lungvävnad
Status på lymfkörtlar i bröstkorg, armhålor och kring nyckelbenen
Eventuella inflammatoriska eller infiltrativa- (tumör) förändringar i thoraxväggen
Eventuella degenerationen i synliga leder i bröstkorgen, t.ex. sternoklavikularled
Eventuell aortaanerysm

Buk

Förhållanden i lever, t.ex. fettinlagring, tumörer, hemangiom (kärlnystan), förstorad lever, cystor
Förhållanden i galla, t.ex. gallsten eller polyper, tumörer
Förhållanden i bukspottskörteln t.ex. tumörer, fettinlagringar, cystor
Binjure, t.ex. tumörer
Mjälte, t.ex. förstorad mjälte
Eventuell vätska i bukhålan (kan bero på flera olika tillstånd/sjukdomar)
Njurar, t.ex. cystor, tumörer, svullnad
Eventuella förstorade lymfkörtlar i buken
Eventuell aortaaneurysm
Tarmar, t.ex. större tumörer eller tarmfickor

Bäcken

Normala förhållanden av urinblåsa
På män, översiktligt prostata, kan upptäcka eventuell förstorad prostata eller tecken på tumör
Eventuella förstorade lymfkörtlar
Eventuellt ljumskbråck (i liggande)
Eventuella skelettdestruktioner (t.ex. tumörer i skelettet)
Eventuella tecken på sakroilit
Eventuella degenerativa inslag i olika bäckenstrukturer tex leder eller muskelinfästningar
Eventuella tecken på höftledsartros, inklämning, bursiter, atrofiering av muskler
Eventuella cystor
Eventuell iliopsoasbursit
Eventuella tecken på trokanterit