MR undersökning av hals och struphuvud hos privat läkare.

MR hals/larynx

Med en magnetröntgen av hals och struphuvud kan du upptäcka förändringar som t.ex. tumörer, metastaser och cystor i hals- och struphuvud. Vid en MR framkommer även tecken på sjukdom på tunga och tonsiller.

Varför magnetröntgen av hals och larynx?

Heshet och klumpkänsla i halsen är vanliga symtom från hals och svalg. MR hals och larynx avbildar halsen och struphuvudet. Struphuvudet är uppbyggt av brosk, skelett, muskler, blodkärl, nerver och stämband. Vid en MR undersökning kartläggs dessa detaljerat och man kan upptäcka sjukliga förändringar tex tumörer, metastaser och cystor. Man kan även upptäcka tecken till sjukdom på tunga och tonsiller (halsmandlar). Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR hals?

• Tumör
• Inflammationer
• Infektioner