MR av fot hos privat läkare utan remiss.

MR fotled

Med en magnetröntgen av fotled kan du upptäcka skador eller bristningar i ben, muskler, senor och nerver.

Varför magnetröntgen av fotled?

Smärta från fotleden är ett mycket vanligt tillstånd och ofta är det kopplat till ett trauma, så som en stukning av fotleden. Detta kan leda till ledbandsskador där, i lindriga fall, ett ledband töjs ut men kan även leda till att ett ledband helt går av. I värsta fall kan man även få en fraktur på benet. En undersökning med MR av fotleden är den bästa undersökningen för att tidigt upptäcka ledbandsskada och på så vis få rätt behandling och rehabilitering.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR fotled?

Artros
Fraktur
Inflammation
Hälsporre
Ledbandsskador
Ligamentskador