Utför privat magnetröntgen buk för att upptäcka skador på inre organ.

MR buk

Med en magnetröntgen av buken får du en god överblick över dina organ och kan upptäcka tumörer eller andra defekter i ett tidigt skede.

Varför magnetröntgen av buken?

MR Buk undersöker Lever, Gallblåsa, mjälte, bukspottskörtel, njurar, lymfkörtlar och ev vätska i buken. Med MR erhålls detaljrika tvärsnittsbilder av bukorganen och dess olika strukturer. Detta gör att man kan detektera exempelvis tumörer eller andra tecken på cancer.  Undersökningen är ofarlig, smärtfri och du utsätts inte för farlig joniserande strålning. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR buk?

• Förhållanden i lever t.ex. fettinlagring, tumörer, hemangiom (kärlnystan), förstorad lever, cystor.
• Förhållanden i galla, t.ex. gallsten eller polyper, tumörer.
• Förhållanden i bukspottskörteln, t.ex. tumörer, fettlagring, cystor.
• Binjure, t.ex. tumör
• Mjälte, t.ex. förstorad mjälte
• Eventuell vätska i bukhålan (kan bero på flera olika tillstånd/sjukdomar).
• Njurar, t.ex. cystor, tumörer, svullnad.
• Eventuellt förstorade lymfkörtlar i buken.
• Eventuell aortaaneurysm.
• Tarmarna översiktligt, t.ex. större tumörer eller tarmfickor.