Magnetröntgen bilhålor utan remiss hos privat läkare.

MR bihålor

Med en magnetröntgen på dina bihålor får du en god överblick över bihålorna och kan upptäcka små förändringar, inflammationer, infektioner och tumörer.

Varför magnetröntgen av bihåla?

Bihålorna består av tre områden i skallbenet som är täckta av slemhinnor. En magnetkameraundersökning av bihålorna kartlägger detaljerat små förändringar i de luftfyllda hålrum som bihålorna består av. Man kan exempelvis detektera pågående inflammationer och infektioner samt tumörer. Undersökningen är ofarlig och tar ca 30 minuter. Alla bilder granskas av erfarna specialistläkare inom radiologi. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR bihålor?

• Bihåleinflammation
• Tumörer och cancer
• Polyper
• Infektioner