Magnetröntgen bäcken utan remiss.

MR bäcken/höftled

Med en magnetröntgen på bäcken och höfter får du en god överblick över kroppens organ och kan upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede.

Varför magnetröntgen av axel?

En magnetkameraundersökning av bäcken och höftleder kan påvisa inflammation av muskelfästen och senskidor vilken kan vara av vikt vid exempelvis oklara smärttillstånd i bäcken- och höftområdet.  Man kan exempelvis påvisa slemsäcksinflammation (bursit) eller artros. 

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR bäcken/höftleder?

• Fraktur
• Tumör
• Metastas
• Infektion
• Inflammation
• Muskel/senruptur
• Tendinit
• Nekros
• Tecken på artros