Magnetröntgen för din axel

MR axel

Med magnetröntgen av axeln kan en läkare hitta skador och inflammation och ge patienten rätt behandling och rehabilitering.

Varför magnetröntgen av axel?

Smärta från axelleden är en vanlig åkomma och kan orsaka stora inskränkningar i din vardag. Har du ont i axeln kan det bero på inflammation, artros eller skada på senor och muskler i rotatorkuffen.

En av de vanligaste orsakerna till smärta i axelleden är impingement. Det innebär att strukturer i axeln kommer i kläm och det orsakar smärta vid rörelse. Andra vanligt förekommande tillstånd är frusen skuldra (frozen shoulder) och kalkaxel. En magnetkameraundersökning av axeln kan bidra med en snabb diagnos och möjlighet till rätt behandling och rehabilitering.

Förberedelser

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Uppföljning

Efter att du har genomgått din underöskning granskas dina röntgenbilder av två röntgenspecialister. Därefter sammanställer läkarlabbets läkare en rapport innehållande en individuell bedömning samt rekommendation kring eventuell uppföljning. Du finner detta på din personliga sida.

Vad kan man se på en MR axel?

• Inflammation
• Artros
• Artrit
• Skada på rotatorcuffen
• Trauma
• Frozen shoulder
• Impingement
• Senskada
• Slemsäcksinflammation