KONVENTIONELL RÖNTGEN


Slätröntgen, eller konventionell röntgen, används främst för att kartlägga skelettskador men kan även diagnosticera tex lunginflammation och artros.

Kroppen utsätts för en liten mängd joniserad strålning som, vid upprepade undersökningar, kan vara skadligt för kroppen. Därför är det av vikt att undersökningen görs på lämpliga åkommor.

 

Nedan följer ett urval av våra vanligaste undersökningar

 

 

Skelett


Vanligaste undersökningsmetoden för att hitta frakturer på ditt skelett. Det är också en bra undersökning för att upptäcka artros.

 

Lungor


Undersökningen kan identifiera lunginflammation, tumörer, tecken till vätska på lungorna samt tecken till annan lungsjukdom.

PARTNERS