RÖNTGEN UTAN REMISS


Läkarlabbet erbjuder röntgenundersökningar i hela landet utan krav på remiss. Du bokar enkelt här på hemsidan med garanterad undersökningstid inom tio dagar. 

MAGNETRÖNTGEN


Magnetkameraundersökning eller MR, är en omfattande bilddiagnostik. Det är en mycket specifik undersökning som t.ex kan upptäcka cancer.


ULTRALJUD


Ultraljud kan användas på en rad olika organ och vävnader i kroppen. Några av de vanligaste organen som undersöks med ultraljud är hjärta, blodkärl, gallblåsa, lever och testiklar.


KONVENTIONELL RÖNTGEN


Slätröntgen, eller konventionell röntgen, används främst för att kartlägga skelettskador men kan även diagnosticera tex lunginflammation och artros.


PARTNERS